Prześwietlamy strategie opcji binarnych #2: Strategia śledzenia trendu

To już drugi artykuł, w którym wspólnie weźmiemy na tapetę jedną z najpopularniejszych – a przy tym także skutecznych – strategii inwestowania na rynku opcji binarnych. Dzisiaj zajmiemy się strategią śledzenia trendu, o której z pewnością już kiedyś – i to pewnie nie raz – słyszałeś.

 

money-1235658_640

Wśród osób inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych bardzo popularne jest powiedzenie o tym, że trend jest najlepszym przyjacielem tradera. Prawdopodobieństwo sytuacji, w której dochodzi do zmiany trendu – z rosnącego na spadający lub odwrotnie – jest dużo niższe od prawdopodobieństwo sytuacji, w której trend będzie dalej kontynuowany – jeśli był rosnący, wciąż będzie utrzymywał ten kierunek. Inwestowanie wraz z trendem jest uznawane za handel po linii najmniejszego oporu, bowiem próba gry wbrew trenowi jest tożsama z walką z oporem stawianym przez rynek i większość jego uczestników.

 

Dlatego mając na uwadze te fakty, jesteśmy w stanie stworzyć skuteczną strategię inwestowania nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale także na rynku opcji binarnych.

Ci z Was, którzy mają już jakieś doświadczenie handlowe na platformie rynku walutowego FOREX, z pewnością dobrze znają problem związany z odpowiednim timingiem – wyczuciem odpowiedniego momentu – na wejście oraz wyjście z danej pozycji inwestycyjnej. Rozpoznając charakter tendencji na rynku, otwieramy pozycję, mając za cel osiągnięcie zysku. Dokładnie planujemy zatem momenty wejścia oraz wyjścia z danych pozycji inwestycyjnych. Moment wyjścia jest bardzo istotny w przypadku, w którym niestety ponosimy straty. Punkt stop loss jest kluczowym elementem strategii inwestowania na rynku walutowym FOREX, bo pozwala inwestorowi na minimalizowanie strat. Co biorąc pod uwagę fakt dużej zmienności na tym rynku, a przy tym spore wahania kursów, stop loss jest rzeczą, o której nie można zapominać. Duże wahania na rynku występują szczególnie po publikacjach dotyczących decyzji procentowych poszczególnych banków centralnych państw.

 

Przyjrzyjmy się teraz, jaki przebieg ma strata inwestycyjna na rynku walutowym, co pozwoli nam potem płynnie przenieść tę wiedzę na obszar inwestowania na rynku opcji binarnych. Dla przykładu, mamy do czynienia z trendem rosnącym pary AUD/USD, co zostało poprawie odczytane przez inwestorów. Jednak trend uległ zatrzymaniu, co w konsekwencji sprawiło, że inwestorzy nie mogli cieszyć się z zaplanowanych przez siebie zysków. Na rynku walutowym FOREX dość często zdarzają się takie sytuacje, w których występuje niedługi ruch ceny, a potem jego zatrzymanie, co jest tożsame ze stratami dla inwestorów. W najgorszym scenariuszu mamy do czynienia z Slippage – czyli złym wprowadzeniem stop-order z wyniki nagłego ruchu kursu, co skutkuje jeszcze większymi stratami.

Jak już doskonale wiesz z poprzednich naszych wpisów, w przypadku inwestowania na rynku opcji binarnych od samego początku wiesz, jakie jest ryzyko osiągnięcia strat. Przenosząc sytuację z rynku walutowego FOREX na rynek opcji binarnych. Jeżeli analiza rynku jest poprawnie przeprowadzona przez inwestora na koniec obiegu – czyli kurs dolara australijskiego AUD wzrósł w stosunku do USD dolara amerykańskiego, w sytuacji zakupu opcji call dla tej pary walutowej, inwestor osiąga z zysk z zainwestowanego kapitału. Wynosi on dokładnie tyle, jaką dany broker zaoferował wydajność na danych pozycji.

 

Wracając do strategii śledzenia trendu, to ten jest bardzo łatwy do identyfikacji. Wystarczy zauważyć prostą zależność – malejący wzrost / malejący spadek lub rosnąc wzrost / rosnący spadek. Dobrze jest też dla ustalenia uwagi naszkicować sobie taką linię trendu, łącząc punkty wyżowe bądź niżowe, co pozwoli już na wczesnym etapie wychwycić moment zmiany trendu.

 

Długie fazy poboczne są dobrym momentem do wcześniejszego wejścia na daną pozycję akcyjną, bo z reguły poprzedzają one rozwinięcie trendu w danym kierunku.

Do analiz trendu przydają się średnie kroczące (SMA – Simple Moving Averages). Warto jednak do tej analizy stosować jeden wskaźnik, a nie kompilację różnego rodzaju wskaźników, bo zapobiega to zaciemnianiu całego obrazu. W rzeczywistość trend jest naprawdę bardzo łatwo wyłapać.

Niektórzy brokerzy opcji binarnych mają na swoich platformach pomocne przy stosowaniu strategii śledzenia trendu opcje takie jak Early Closure – co pozwalana na wcześniejsze zamknięcie pozycji, albo Roll Over – co pozwala na przedłużenia czasu trwania opcji w celu wykorzystania do maksymalizacji zysku silnego trendu na rynku.

 

Reasumując, strategia śledzenia trendu jest jedną z podstawowych strategii inwestowania na niemal każdy rynku, w tym na rynku opcji binarnych. Znajomość aktualnie panujących trendów na danych instrumentach jest ważną kwestią. Przy podstawowych opcjach binarnych typu call oraz put jest wręcz kwestią umożliwiającą skuteczne inwestowanie. Jest to też strategia idealna dla początkujących inwestorów, ponieważ śledzenie trendu jest rzeczą prostą i niewymagającą znajomość wielu skomplikowanych narzędzi analizy technicznej – wystarczy dobrze zapoznać się ze średnimi kroczącymi i zrozumieć sygnały przez nie wysyłane.

Dodaj odpowiedź