Prześwietlamy strategie opcji binarnych #3: Strategia walki z trendem i newstrading

Inwestowanie na rynku opcji binarnych ma jedną zasadniczą przewagę nad inwestowaniem na rynku walutowym FOREX – w przypadku opcji zmiana kursu w trakcie obiegu nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, jaka jest wartość kursu po zakończeniu okresu obiegu.

 

money-1170663_640

Przy inwestowaniu na FOREX-ie trader zabezpiecza swoją pozycję poprzez cięcie strat, co jest jednym z podstawowym działań ograniczających ryzyko inwestycyjne. Inwestorzy na rynku opcji binarnych nie mają potrzeby wykonywania takich kroków. Inwestowanie w opcje binarne opiera się na prostej zasadzie – wszystko albo nic – co czyni ten rynek bardzo atrakcyjnym dla inwestorów.

Ci z Was, którzy inwestowali na rynku walutowym FOREX, doskonale pamiętają uczucie towarzyszące oczekiwaniu na zmianę trendu. Wszyscy wiedzą, że to wkrótce nastąpi, jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy to dokładnie będzie miało miejsce. Stąd tak duży problem z timingiem inwestorów.

 

Inwestując na rynku walutowym FOREX albo w oparciu o kontrakty różnicy kursowej, wielu inwestorów obstawia odwrócenie się trendu. Niestety bardzo często konsekwencją takiej strategii są wysokie koszty wynikające z bieżących zmian kursowych.

 

A gdyby tak spróbować przenieść tę strategię na rynek opcji binarnych?

Tendencja rynkowa, która ma potencjał do odwrócenia się trendu, jest łatwo rozpoznawalna na wiele różnych sposobów. Do symptomów zwiastujących odwrócenie się trendu należą m.in. niski wolumen, któremu towarzyszy nowy wzrost; rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem a kursem.

Większość inwestorów do analizy trendów korzysta z programu wykresowego u swojego brokera. Jednak w przypadku inwestowania na rynku opcji binarnych dobrze jest poszukać sobie zewnętrznego programu wykresowego, bo ten – o ile w ogóle będzie dostępny na platformie brokera – może się okazać niewystarczający.

 

Przejdźmy może do przykładu obrazującego stosowanie strategii walki z trendem. W sytuacji, w której indeks akcji zbliża się coraz bardziej do ważnego punktu oporu, warto wykupić opcje spadku, co jest bardziej korzystne dla inwestora od strategii opierającej się na cięciu strat poprzez gwałtowne zatrzymanie.

Istotną kwestią jest odpowiedni wybór czasu obiegu zakupionej opcji. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy trzymają się zasady, wedle której, im jest większa niepewność co do rozwoju sytuacji na rynku, tym dłuższy czas obiegu należy zastosować, by rynek miał szansę w tym okresie skorygować kurs. Jeżeli jednak jest już za późno na poprawę, co jest zobrazowane wskaźnikami, to wtedy należy wybierać krótszy okres obiegu opcji.

W sytuacji zastosowanie strategii walki z trendem w inwestowaniu na rynku opcji binarnych mamy do czynienia z jasno określonym ryzykiem. Do tego warto pamiętać o łatwości skalowania inwestowania na opcjach binarnych. To wszystko sprawia, że bardzo łatwo jest zarządzać ryzykiem inwestycyjnym na rynku opcji binarnych.

 

Newstrading – kolejna strategia do zastosowania podczas inwestowania w opcje binarne

Do najpopularniejszych strategii stosowanych podczas inwestowania w aktywa krótkoterminowe należy tzw. newstrading. Strategia ta opiera się na analizie najważniejszych informacji dotyczących konkretnych firm, instrumentów bazowych, które wywołują zmiany ich kursów. Niestety nie jednoznacznej reguły pozwalającej określić, które z tych informacji mają krótkotrwały wpływ na kursy aktywów na rynku.

Chcąc zastosować newstrading w odniesieniu do własnych poczynań inwestycyjnych, należy w pierwszy kroku określić, na których instrumentach bazowych się skupimy. W drugim kroku dobrze jest stworzyć sobie kalendarz, w którym wpiszemy, czy to są informacje mające wpływ na te instrumenty, które zostały już opublikowane, lub też daty, kiedy te mają się pojawić. Niemniej istotne jest też odsiewanie ziarna od plew, do czego bardzo przydaje się śledzenie komentarzy ekspertów dotyczących tych informacji.

 

Jeżeli Twoim głównym celem jest inwestowanie w akcje – jako instrument bazowy opcji binarnych – to musisz przede wszystkim skupić swoją uwagę na informacjach dotyczących przedsiębiorstwa jej wypuszczającego oraz branży, w której ono działa. Należy śledzić bilanse roczne, jak i bilanse kwartale, publikowane analizy dot. rynku działania oraz sprawozdania analityków traktujące o danych akcjach. Często jednak jeszcze przed oficjalną publikacją tego rodzaju informacji, w kuluarach aż huczy do spekulacji i komentarzy. Warto jednak wiedzieć, kogo należy słuchać, a informacje płynące od kogo ignorować.

Warto mieć na uwadze także fakt, że informacje mające wpływ na kształtowanie się kursu akcji, mogą być publikowane także poza godzinami działania giełd. Kursy jednak będą reagowały dopiero w dzień następny.

 

Informacje, które co do zasady oddziałują na kurs w sposób krótkotrwały, są to dla przykłady analizy nastroju konsumenckich czy w pracowników zatrudnionych w danej firmie, decyzje procentowe wydawane przez centralne banki, publikowane wskaźniki dot. zatrudnienia.

Newstrading dobrze sprawdza się w inwestowaniu w niszowe instrumenty bazowe. Dobrym przykładem jest inwestowanie w opcje binarne dot. surowców naturalnych. Przydaje się tutaj znajomość rynku. Dewizy także są dobrym obszarem do zastosowania tej strategii inwestycyjnej.

Dodaj odpowiedź