Podatek dochodowy a zyski z inwestowania

W życiu są tylko rzeczy pewne: śmierć i podatki. Tych drugich nikt płacić nie lubi, ale na każdego jest narzucony taki obowiązek. W Polsce płacimy wiele podatków – niektóre płacimy pośrednio np. kupując komputer w sklepie, inne płacimy bezpośrednio na odpowiednie konta powiązane z Skarbem Państwa.

 

euro-870757_640

W przypadku osiągania zysków z inwestowania w opcje binarne, także będziemy musieli od tej kwoty uiścić odpowiedni podatek. Wielu początkujących inwestorów zdaje się być nieświadomych istnienia takiego obowiązku prawnego, który na nich spoczywa. Ci, którzy wiedzą, że mają coś zapłacić Skarbowi Państwa i tak nie do końca wiedzą, w jakie wysokości i jaką dokładnie postacią mają te podatki odprowadzić.

 

Mając pełną świadomość tego, że system podatkowy w Polsce do przyjaznych obywatelom nie należy, a jego przejrzystość jest na na tyle niskim poziomie, że w jego zawiłością gubią się nawet osoby zawodowo związane z doradztwem podatkowym, przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik dot. podatków związanych z osiąganiem zysków inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że po jego lekturze, już dokładnie będziesz wiedział, jakie podatki masz zapłacić.

 

Po pierwsze, formularz PIT-8C

Polskie platformy tradingowe są obowiązane do wysyłanie każdemu ze swoich klientów formularza PIT-8C, na podstawie którego ten dokonuje rozliczenia podatkowego. Niestety, w przypadku inwestowania w opcje binarne sprawa jest dalece bardziej skomplikowana, co jest prostym następstwem tego, że w Polsce inwestorzy mają do dyspozycji zagranicznego platformy tradingowe, których jedynie interfejs mógł zostać przetłumaczony na język Mickiewicza.

Z wyżej wymienionego powodu w tym poradniku skupimy się na sytuacji, w której inwestor nie ma szans otrzymać formularza PIT-8C od swojego brokera, bo zagraniczni brokerzy nie muszą wysyłać do swoich klientów formularza PIT-8C. W tym przypadku rozliczenia podatkowe z osiąganych zysków leży tylko i wyłącznie w gestii inwestora indywidualnego.

 

Po drugie, formularz PIT38

Podatek z inwestowania w opcje binarne należy rozliczyć na formularzu PIT38, w urzędzie właściwym we względu na miejsce zamieszkania inwestora indywidualnego. Co ważne, do formularza PIT38 należy dołączyć formularz PIT/ZG, który dotyczy osiągania dochodów z zagranicy, a w sytuacji, w której broker nie ma siedziby w Polsce, właśnie tak należy kategoryzować dochody z inwestowania w opcje binarne.

 

Istotną kwestią jest też sprawdzenie, czy w przypadku korzystania z brokera zagranicznego, nie będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem zysków osiąganych przez inwestorów – zarówno w kraju, w którym rozliczenia podatkowego dokonuje broker, jak i w kraju, w którym do rozliczenia podatkowego jest obowiązany sam inwestor. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy sprawdzić, czy zostały podpisane jakieś umowy pomiędzy Polską a krajem będących siedzibą broker dot. unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli tak, to należy przy obliczaniu podatku do zapłaty w Polsce, policzyć jego wysokość, stosując się do metody wymienionej w takiej umowie – metody wyłączenia z progresją albo metody proporcjonalnego odliczenia. Jeśli jednak nie znajdziemy takiej umowy, jesteśmy obowiązani do zapłaty podatku w obu państwach.

 

Po trzecie, dobrze policzona wysokość dochodu

W przypadku otrzymania od brokera formularza PIT-8C sprawa jest banalnie prosta: inwestor musi tylko przenieść odpowiednie wartość z tego formularza do formularza PIT-38, który później wysyła do Urzędu Skarbowego. W części C w pozycji 20 wpisuje on przychody, a w pozycji 21 koszty uzyskania przychodu.

Jednak w sytuacji, kiedy takiego formularza nie otrzymał, te wartości musi policzyć sobie same.

Na początek dochód, który oblicza się wedle wzoru: przychód – koszt uzyskania przychodu. Na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego, dobrze jest zapisywać swoje zyski oraz straty za pomocą printscreenów na komputerze lub na bieżąco popierać historii pozycji inwestycyjnych, jeśli broker udostępnił taką opcję na swojej platformie, by móc te wyliczenia w jakiś poprzeć dowodami.

Od tak policzone dochodu obliczamy 19% – liniowy podatek od dochodu z kapitałów pieniężnych. Jeśli nie czujesz się pewnie w takich rachunkowo-księgowych tematach, poszukaj w swojej okolicy biura rachunkowego i zleć mu dokonanie odpowiednich przeliczeń. Upewnij się tylko, że pracownicy biura dokonywali w przeszłości takich wyliczeń, bo jeśli popełnią błąd to i tak całą winę za tę sytuację będziesz ponosił Ty.

 

Po czwarte, dokonanie przewalutowania, jeśli zachodzi taka potrzebna

W sytuacji, w której mamy konto walutowe założone u zagranicznego brokera, jesteśmy obowiązani do podania zarówno wartości przychodów, jak i kosztów uzyskach przychód w złotówkach. Co jest bardzo uciążliwe dla inwestorów, to obowiązek przeliczanie wedle kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Tak więc każda część przychodu powinna być przeliczana na złotówki oddzielnie.

Najszybszy sposobem jest chyba przygotowanie sobie odpowiedniego arkusza w Excelu, do której wkleimy kursy NBP z całego roku w jednej kolumnie, w drugiej wartości przychodów osiąganych w danym dniach, a dopiero w trzecie zapiszemy odpowiednią formułę, która będzie przeliczała kwoty wedle wyżej wymienionej metody.

 

Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy w przypadku przychodów osiąganych z inwestowania w opcje binarne?

Nie ma jasnych przepisów to określających. Nie mniej jednak pojawiły się orzeczenia interpretacyjne w tej kwestii i to je należy uznać za wiążące. Przyjmujemy, że obowiązek podatek pojawia się w momencie, w którym pieniądze trafią na polskie konto bankowe danego inwestora.

 

Czy stratę też należy rozliczyć?

Tak. Kiedy osiągnęliśmy stratę w danym roku, wciąż jesteśmy obowiązani do złożenia wypełnionego formularza PIT-38. A stratę w nim zapisaną będziemy mogli rozliczać w następnych 5 latach jako pomniejszenie podatku do zapłaty z tego samego tytułu. Należy jednak pamiętać, że można odliczyć maksymalnie 50% tej straty w jednym roku.

 

Reasumując, dość łatwo jest rozliczyć z Urzędem Skarbowy z wyników inwestowania w opcje binarne. Nie mniej jednak – co jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić – należy dokumentować swoją historię inwestowania i sposoby wyliczania przychodów oraz kosztów. Jeśli pominiemy ten aspekt, mogą nas spotkać nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego.

Dodaj odpowiedź