Prześwietlamy strategie inwestycyjne w opcjach binarnych #1: Strategia zmienności

W Sieci znajduje się wiele tysięcy opisów różnorodnych strategii inwestycyjnych. Problem w tym, że tylko niewielki procent z tych strategii to strategie skuteczne. Zastosowanie się do zasad większość z opisanych w Internecie strategii może przynieść więcej szkód inwestorowi niż pożytku. Dlatego tak ważna jest umiejętność odsiewania przysłowiowego ziarna od plew.

money-494161_640

Wszyscy mamy świadomość, że dla początkujących inwestorów jest to zadanie trudne, by nie powiedzieć, że niemożliwe do zrealizowania. Wielu z nich ma tendencje do poszukiwania magicznej formuły umożliwiającej osiągnięcie szybkiego i dużego zysku podczas inwestowania w opcje binarne, a taka niestety nie istnieje. Jeżeli jednak przeanalizujemy sposób działania najskuteczniejszych inwestorów, łatwo znajdziemy ich cechy wspólne takie jak upraszczanie strategii inwestycyjnych, kontrolowanie własnych emocji oraz trzymanie się dyscypliny. Myślę, że tego typu działania są w zasięgu każdego początkującego inwestora.

W serii artykułów zatytułowanej Prześwietlamy strategie inwestycyjnej będziemy opisywać popularne wśród inwestorów, a jednocześnie skuteczne, strategie inwestowania w opcje binarne.

Na pierwszy rzut idzie strategia zmienności.

W przypadku inwestycji w opcje binarne traderzy często tworzą strategię, które nie mają łatwego przełożenia na inwestowanie na innych rynkach. Przedstawiona niżej strategia jest jedną z nich, w części opiera się na skrajnych wahaniach na rynku, które to z kolei są konsekwencjami ważnych wydarzeń na świecie.

W strategii zmienności nie chodzi o to, by przewidzieć kierunek ruchu, ale o wyłapanie dużych zmian w wartościach – nie jest istotne, czy jest to ruch w dół, czy też w górę. W związku z tym, że w przypadku opcji binarnych mamy z góry określone ryzyko i wydajność, jest to instrumentem do inwestowania przy wahającym się rynku.

Zdaję sobie sprawę z tego, że strategie są dużo lepiej przyswajalne przez początkujących inwestorów, jeżeli są zobrazowane przykładem. Dlatego na ten moment załóżmy, że wykupiliśmy opcje typu call oraz put na ten sam okres obiegu. W późniejszej części artykułu wrócimy do tego przykładu. Na razie jednak jeszcze trochę informacji o tym, jak zbudowana jest ta strategia zmienności i jak działa.

Doświadczeni inwestorzy doskonale pamiętają zawirowania na rynku będące następstwem jakichś ważnych wydarzeń na świecie – dla przykładu: zmiany stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, czy też pojawienie się publikacji zawierających dane dotyczące określonego rynku pracy.

W takich sytuacjach mamy do czynienia z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia dużej zmiany, której towarzyszą szybko spadające tudzież rosnące kursy instrumentów. W inwestowaniu na rynku opcji binarnych w oparci o strategię zmienności należy w ogóle pominąć fakt, że nie wiemy, w którym dokładnie kierunku będzie ta zmiana. W tym przypadku nie jest to dla inwestora najmniejszy problem.

Inwestując w opcje binarne, znamy z góry maksymalne ryzyko. Jest ono określane przez wkład inwestora w daną pozycję. Jeśli zdecydowaliśmy się, że zainwestujemy dla przykładu pięćdziesiąt euro, to maksymalna strata z tej pozycji będzie wynosiła dokładnie tyle. Co ciekawe, na rynku inwestycyjnym są też brokerzy, którzy swoim klientom oferują zabezpieczenia na wypadek strat na poziomie 15%. Z maksymalną stratą mamy do czynienia w sytuacji, kiedy inwestor źle ocenił sytuację na rynku i przyjął błędną ocenę. W takiej sytuacji mówi się, że jego pozycja znajdowała się poza pieniądzem w momencie zakończenia obiegu. W przeciwnej sytuacji inwestor – w klasycznej opcji call-put – uzyskuje od sześćdziesięciu pięciu do osiemdziesięciu procent zainwestowanej w daną pozycję kwoty. Dokładna wartość procentowa zależy od przedstawiciela, na którego usługi się zdecydowaliśmy.

Niektórzy brokerzy oferują także dodatkowe tryby handlowe, które są szczególnie pomocne przy zastosowaniu strategii zmienności. Warto wspomnieć np. o handlu typu One-Touch.

Wróćmy do naszego praktycznego przykładu. Przyjmijmy, że w niedalekim czasie Europejski Bank Centralny ma opublikować swoją decyzję procentową. Na rynku panuje niepokój w związku z trwającym kryzysem finansowym. Wszyscy mają nadzieję, że Europejski Bank Centralny swoimi decyzjami będzie w stanie trochę uspokoić sytuację rynku. Wiadome jest, że uczestnicy rynku na decyzję procentową EBC zareagują albo euforią, albo rozczarowaniem na opublikowaną w najbliższym czasie decyzję procentową oraz komentarze samego prezesa EBC.

Jak pamiętasz, przyjęliśmy, że nabyliśmy jedną opcję typu put oraz jedną opcje typu call dla pary walut EUR/USD na identyczny okres obiegu i wykorzystując do tego identyczny kapitał. Wybrany przez nas broker oferuje wydajność na poziomie 350% na krótkie opcje. Reasumując, zainwestowaliśmy 100 euro w opcję typu call i tyle samo w opcję typu put. Wobec czego maksymalna strata, jaką możemy osiągnąć, wynosi 200 euro. Stracimy wtedy, gdy źle przewidzieliśmy kierunek ruchu na rynku po opublikowaniu informacji przez EBC. Przyjmijmy, że kurs na dzień transakcji wynosi 1.33443 dla pary walutowej EUR/USD.

By osiągnąć wydajność na poziomie 350% w przypadku opcji call kurs powinien wynosić 1.33779. W przypadku opcji put odpowiednio 1.33060, zakładając, że opcja – trzymając się wspomnianej wcześniej terminologii – znalazła się w pieniądzu, a zatem inwestor osiągnął zysk.

Należy pamiętać o tym, że często traderzy potrzebują paru minut na przeanalizowanie informacji, która – w tym przykładzie – została opublikowana przez Europejski Bank Centralny. Dopiero po ich upłynięciu na rynku pojawia się ruch.

Wyobraźmy sobie teraz następującą sytuację: EBC nie zmienia stóp procentowych i jednocześnie podaje do publicznej wiadomości, że w trybie natychmiastowym podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu wsparcia euro. Wszyscy uczestnicy rynku reagują euforycznie, zwiększa się zaufanie do tej waluty, co w konsekwencji sprawia, że kurs euro rośnie. W przeciągu paru minut kurs euro wzrasta z poziomu 1.2340 do 1.2440, uzyskawszy 100 pipsów.

Niestety w przypadku opcji put musimy się pogodzić ze stratą 100 euro, bo tu przyjęliśmy, że kurs euro będzie notował spadki. Jednak w przypadku opcji call osiągnęliśmy zysk. Kurs docelowy został znacząco przekroczony w wyniku tak dużego ruchu na rynku po ogłoszeniu decyzji EBC. W związku z czym zyskaliśmy 350% zainwestowanego kapitału w opcję binarną typu call, co daje nam możliwość wypłaty 450 euro. Suma summarum nasz zysk z tej inwestycji w dwie opcje binarne wynosi 250 euro. Coby nie mówić, to całkiem duży zysk osiągnięty w krótkim okresie czasu.

Gdyby reakcja uczestników rynku byłaby zgoła odmienna, to i tak zyskalibyśmy tyle samo, tyle że w tym przypadku zysk osiągnęlibyśmy na opcji typu put. W opisywanym przez nas przykładzie, wystarczyłoby, żeby euro otrzymało jedynie 40 pipsów, żebyśmy mogli świętować sukces.

Jak widać na przedstawionym przez nas przykładzie, zmienność rynku może być w przypadku niektórych strategii zaletą a nie wadą. Należy jednak w przypadku strategii zmiennej mieć na uwadze jeszcze dwie sprawy. Nie wszyscy brokerzy umożliwiają handel one-touch, to raz. Handel typu one-touch jest możliwy tylko dla niektórych instrumentów finansowych i tylko w określonych przedziałach czasowych, a nie przez cały okres handlu danymi instrumentami.

Dodaj odpowiedź